Virtuel Teambuilding

Vi arrangerer filmteambuilding virtuelt, så det er muligt for jer at teambuilde uanset om I er adskilt pga. Covid 19 eller andre årsager.

Konceptet er det samme, som vores fysiske filmteambuilding forløb.
I skal selv udtænke, planlægge, være skuespillere i og lave jeres egne firmafilm om et fokus fx. jeres værdier eller vision. Se explainer filmen til højre.

Vi afvikler filmteambuilding med jer virtuelt over Teams eller lign. platform.
Vi når derved ud til jer, hvor I er – i hele verden.

Med Virtuel Filmteambuilding får I en fællesskabende, lærerig og sjov oplevelse i en tid, hvor I er adskilt og hvor der virkelig er brug for en fornemmelse af at være sammen.

Explainer

Forstå Filmteambuilding på kun 91 sek.

Sådan foregår Virtuel Filmteambuilding

På forhånd tildeles I jeres egen professionelle projektleder. Han planlægger jeres virtuelle teambuilding event sammen med jer ned til mindste detaljer.

I god tid inden sender vi jer et link til det virtuelle møderum.

På dagen for selve eventet:

1 – > Deltagerne går på det virtuelle møderum, hvor I modtages af jeres projektleder. Han er jeres virtuelle vært og introducerer opgaven.
I får også sendt et skrifteligt brief hvor opgaven står beskrevet.

2 -> Opdelt i mindre hold (eller alene) udtænker og optager I jeres egne film på jeres smartphones. Vi yder virtuel hjælp på Teams.

3 -> Når I har optaget jeres rå optagelser, uploader I dem til os i en Dropbox.

4 -> Vores dygtige filmklippere forvandler jeres rå optagelser til rigtige firmafilm med jeres logo, musik og effekter.

5 -> 3 timer efter vi har fået jeres materiale, er jeres film færdige.

6 -> Vi mødes igen på Teams. Her ser I jeres færdige film og jeres vært afvikler et sjovt awardshow og kårer vindere i 5 kategorier – champagne klarer I hos jer selv.

I får jeres film tilsendt efter eventet.

Alt kan lade sig gøre i vores virtuelle ramme.
Vi har fået flere opgaver i hus bl.a.:

  • Internationale firma hvor en afdeling med 80 hjemmearbejdende medarbejdende fordelt i 4 lande. Medarbejdere skal hver lave en 30 sek. film og sende til os. Vi redigerer filmene med logo og musik og udvælger 20 film som vi viser (der er for  mange film til at vi kan vise alle). Alle filmene kan ses på et til lejligheden særligt udviklet website.
  • Dansk firma med 100 medarbejdere. De samles på et hotel og inddeles i 10 hold, som får hvert sit konferencelokale. Vi sidder i et 6. lokale og kører eventet via Teams. De 10 hold laver hver en film om virksomhedens transformationsproces. De rå optagelser sendes til os og vi redigerer dem og gør dem til rigtige film. Dagen slutter med et virtuelt awardshow.

Hvad med jer? Hvad har I brug for?

En virtuelt teambuilding oplevelse som giver jer følelse af at være sammen om et projekt selv om I er adskilt?

Et godt fælles grin i en svær tid?

Kontakt Filmteambuilding.dk for at høre om hvordan vi kan hjælpe jer.

5 hurtige om Filmteambuilding – også vores virtuelle udgave

 

Nr. 1 → Organisationsudvikling og teamudvikling i én pakke

Jeres medarbejdere laver egne film om specifikke emner i jeres organisation, som I ønsker at blive klogere på. Det kan eksempelvis være film om jeres værdier, målsætninger eller visioner.

Nr. 2 → Medarbejderne planlægger, optager og er skuespillere i deres egne film

Alle – fra toplederen til receptionisten – er essentielle i at få jeres film til at blive en succes. Det giver en utrolig teamudvikling i jeres team. Når I har fået den sidste scene i kassen, redigerer vores dygtige filmklippere materialet og giver det et professionelt look – både med logo, musik og effekter.

Nr. 3 → Dagen rundes af med et underholdende awardshow

I ser jeres færdige film, og vi kårer vindere på scenen med statuetter, takketaler og bobler. Vi garanterer mange gode grin og masser af god stemning!

Nr. 4 → I kan frit bruge jeres film efterfølgende

I råder frit over jeres film og kan bruge dem, som I ønsker. Måske til markedsføring? Som led i jeres rekruttering af nye medarbejdere? Eller noget helt tredje?

Nr. 5 → Gør de tunge emner synlige og forståelige for medarbejderne og sæt teamudvikling i højsædet

Filmmediet er et sjovt og anderledes format, der får kreativiteten frem i alle. Det er derfor et oplagt format, når I skal arbejde med tunge og komplicerede emner i jeres organisation. Og samtidig prioriterer i teamudvikling højt.

Send mig et uforpligtende oplæg, så jeg kan se hvad I kan gøre for os.

Filmteambuilding FAQ

Hvad er Filmteambuilding?

Filmteambuilding er en medarbejder dag pakket med glæde, teamwork og sjove oplevelser. Men mest af alt er Filmteambuilding en seriøs dag med et klart fagligt indhold og hvor I udvikler jeres organisation.
I arbejder fokuseret med et fagligt tema, som er vigtigt for netop jeres organisation og som I ønsker at belyse og blive endnu klogere på.

I skal lave jeres egne firmafilm. I arbejder i teams og hvert team producerer deres egen film. Jeres film skal handle et emne efter jeres valg fx. være jeres værdier, produkter, formål eller bæredygtighed.
Et særligt lærerigt tema er de såkaldte elevatorfilm. Her skal I i 45 sekunders film vise hvem I er, og hvad jeres berettigelse er.

Hvorfor skal vi lave filmteambuilding?

I skal lave egne firmafilm fordi det kan styrke og udvikle jeres organisation og øge jeres medarbejderes forståelse af hvad der sker i jeres maskinrum.
Når medarbejderne laver egne film om jeres organisation, tænker de over hvem I er, hvorfor I er her og hvad I betyder for dem som arbejdsplads. De stiller sig selv vigtige spørgsmål som fx. “hvad betyder vores værdier for mig i min hver dag?”, “hvad gør at jeg er glad for min arbejde?” og “hvad er vigtigt for mig i min relation til mine kolleger”?
Ved at arbejde med sådanne spørgsmål gennem at lave egne film åbner filmmediet op for et væld af muligheder.

Eksempelvis i forhold til jeres værdier. Når medarbejdere præsenterer fx. jeres kerneværdier gennem deres egne film, får værdierne ægte liv. De bliver konkrete, vedkommende og kan inspirere jeres medarbejdere til at tage ejerskab over værdierne.
En dag med filmteambuilding kan derfor skabe en reel og ægte værdi. Desuden får I et langt større output end hvis ledelsen præsenterer jeres værdier via Power Point.

At en dag med Filmteambuilding så også er en mega sjov gør den bestemt ikke mindre lærerig.

Hvordan foregår filmteambuilding?

Filmteambuilding foregår over en hel dag, ca. 8 timer i alt.
Heraf skal vi bruge 3,5 timer på at klippe jeres film. Mens vi klipper skal I selv arrangere en aktivitet.

Se her en plan over et forløb:

1. Forberedelse og planlægning af jeres event:

I får jeres egen projektleder tilknyttet jeres event. Han planlægger jeres event i tæt samarbejde sammen med jer. Han skræddersyr eventet til jer. Projektlederen er med jer hele vejen og afvikler dagen.

2. Selve filmteambuilding dagen:

Vi byder jer velkommen med en sjov lille opvarmning på ca. 5 min.
Jeres projektleder præsenterer opgaven på en Keynote. Teams sendes ud på dagens udfordring. Tid: ca. 30 min.

3. Planlægningsfase:

Filmene skal nu planlægges og teams fordeler selv roller, finder på filmens idé og planlægger handlingen. Handlingen tegnes på et storyboard. Optagelser skal forberedes, rekvisitter skal findes og skuespillerne skal øve. Tid: ca. 1,5 time.

4. Filmoptagelse:

Nu skal storyboardet følges og der skal optages film på kameraet. Har teams styr på planlægningen og deres storyboard, bliver arbejdet en leg. Teamet følger med rundt og optager film.
Tid: ca. 1 time.

5. Filmredigering:

Deadline: Kameraer afleveres til vores filmklippere og hvert team får 5 min. med en filmklipper til en snak om deres vidsion for den færdige film. Vores klippere forvandler de rå film til færdige film.
Nb. I står selv for aktivitet, mens vi tryller i klipperummet.
Tid: Vi skal bruge mindst 3,5 time på redigering.

6. Fremvisning & Awardshow:

Fremvisning af jeres færdige film, efterfulgt af et stort sjovt awardshow. Vi kårer vindere på scenen i 5 kategorier og vinderne modtager statuetter. I får jeres film. Tid: 30–45 min. (afhængig af antal film)

Skal vi selv klippe fimene?

Nej.
Vi medbringer dygtige erfarne filmklippere, som klipper og redigerer jeres film med effekter, musik, voiceovers, tekst, jeres logo mv.
I skal selv udtænke, planlægge og optage det rå filmmateriale –  Og selvfølgelig levere de helt store skuespilspræstationer.

Hvad kan vi lave film om?

Vi laver mange forløb om organisationsværdier, formål og arbejdsglæde. Men også et tema som “Bæredygtighed i jeres hverdag” er populært.

Vi laver også sjove temaer som “James Bond”, “Hollywood” og The Jaka Bov”.

Temaet afhænger af hvilket fokus I har og hvilket udbytte I ønsker af jeres medarbejder dag.
I kan få et fagligt forløb som handler om de indre linjer i jeres organisation. Eller vi kan lave en sjov dag, hvor det sociale primært er i fokus. Uanset hvilket fokus I har, så kan vi skræddersyr det helt rigtige forløb til jer.

Kan alle være med til filmteambuilding?

Vi bliver ofte spurgt: “ Kan alle være med i Filmteambuilding?” Svaret er et stort: “JA!”

Filmteambuilding er teambuilding med plads og roller til alle. Vil man ikke være forrest i kameraets spotlight, er der mange andre vigtige roller bag kameraet. Om du er instruktør, kameramand, makeup artist, runner eller skuespiller, så er alle roller vigtige.

Teamet skal holde fokus på hovedmålet som er at lave den bedste film gennem den fælles teamindsats.

Står I også for visning af filmene og awardshow?

AND THE OSCAR GOES TO…

Eventet kulminerer med, at vi sidst på eftermiddagen eller under jeres middag viser jer alle de færdige reklamefilm. Herefter holder et stort underholdende awardshow med alt, hvad der hører til af vindere på scenen, statuetter og (ofte ganske underholdende!) takketaler. I får jeres helt egen personalerevy og skal derfor ikke tænke på at booke anden underholdning.

Få jeres film med hjem som konkrete markedsføringsprodukter

I får selvfølgelig jeres film med hjem og de er jeres. Filmene fra dagen er med deres lækre underlægningsmusik, voiceovers og professionelle klipning minder, I kan holde til at se maaaaaange gange, før I bliver trætte af dem.

I tager fra filmteambuildingeventet med dagens producerede reklamefilm på et USB-stik, og dermed er underholdningen til næste års julefrokost reddet.
Da filmene er jeres, er I også velkomne til at bruge dem eksternt på jeres website, på sociale medier og som unik markedsføring overfor kunder.

Hvor meget skal vi selv sørge for?

Det er faktisk meget lidt I selv skal arrangere.

I skal sørge for:

– Lokalerne (hotel, konferencecenter eller hjemme hos jer selv)
– Godt AV-udstyr (projektor, stort lærred, højtalere, trådløs mikrofon)
– Forplejning under hele eventet (varmt måltid, drikkevarer og snacks)

Resten kommer vi med – alt udstyr, rekvisitter mv.